Nieuws - 5 februari 2021 Klaas Koelewijn nieuw bestuurslid Netwerk LPO

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 februari jl. werd Klaas Koelewijn met algemene stemmen verkozen in het bestuur van Netwerk LPO. Het bestuur is daarmee weer compleet.

Klaas Koelewijn stelt zichzelf graag voor: "Passend onderwijs = inclusiever onderwijs. Het is een beweging naar steeds meer thuisnabij onderwijs voor kinderen waar het voor kan en onderwijs iets verder uit de buurt waar het voor moet. Deze beweging zal continue tijd, aandacht en energie vragen. Mooi dus dat de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs hier de komende 15 jaar aandacht voor heeft gevraagd.

Een bekende uitspraak is dat de beschaving van een maatschappij zichtbaar is aan de mate van aandacht voor de zwakste schakel. Met de Wet Passend Onderwijs zijn we volop in de gelegenheid gesteld aandacht te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Dat is wat me motiveert om telkens weer tijd, aandacht en energie aan passend onderwijs te geven. We weten allemaal dat het onderwijs dit niet alleen kan. Ik ben ervan overtuigd dat goed en inclusiever onderwijs op scholen mogelijk is en wáár kan worden gemaakt, door doeltreffende en doelmatige samenwerking met gemeenten, jeugdzorg en de ketenpartners uit het voorschoolse. Samenwerking met als basis: onderling vertrouwen en een reflectieve cultuur! Als directeur van SWV PO De Kempen heb ik hier sinds de start van Passend Onderwijs aan gewerkt. Onder andere door mensen die professioneel betrokken zijn op kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar te mobiliseren, te bouwen aan vertrouwen en samenwerking te faciliteren. En dit in samenhang op uitvoerend, coördinerend én bestuurlijk niveau. Ik kijk er naar uit om met verbindend enthousiasme dit nu ook landelijk te gaan doen. Graag zet ik mij daar de komende periode als bestuurslid van netwerk LPO voor in."

Klaas Koelewijn