Nieuws - 8 juni 2021 Oproep: word ambassadeur van Netwerk LPO

Het bestuur van Netwerk LPO wil graag kleine groepjes betrokken leden samenstellen die willen meedenken over actuele ontwikkelingen op de volgende inhoudelijke thema’s en de onderwerpen die daarbij horen:

  • Thema 1: Inclusiever onderwijs (eigenaars vanuit het bestuur: Jetta Spaanenburg / Bas Wesseldijk)
  • Thema 2: Doorgaande ontwikkellijn (Theo van Rijzewijk / Anita Gelmers-Groen)
  • Thema 3: Kind, ouder, professional (Brigitta Gadella)
  • Thema 4: Samenwerking onderwijs-jeugdhulp (Bas Wesseldijk/ Anita Gelmers-Groen – MAO), Jetta Spaanenburg / Theo van Rijzewijk – J42)

Meer informatie over de thema’s en bijbehorende activiteiten en onderwerpen vind je in het Jaarplan 2021.

Het idee is om in kleine groepen per thema twee- à driemaal per jaar (digitaal) bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen, en standpunten en acties te bepalen. Het bestuur is op deze manier beter in staat om relevante informatie rond de thema’s te verzamelen. En als vereniging zijn we zo beter op de hoogte van goede voorbeelden en knelpunten in de verschillende regio’s. Dit komt het spreken met één stem vanuit de samenwerkingsverbanden passend onderwijs ten goede, en versterkt de gesprekspositie van Netwerk LPO in overleggen met o.a. de netwerkpartners, OCW, de PO-Raad, Met Andere Ogen, etc.

Op de Algemene Ledenvergadering heeft een aantal leden zich al aangemeld als inhoudelijk ambassadeur. Heb je ook interesse om aan te haken en mee te praten en denken op een (of meer) van de inhoudelijke thema’s of deelonderwerpen? Laat het ons weten via secretariaat@netwerklpo.nl.

Ambassadeurs