Nieuws - 13 mei 2024 Position Paper Thuiszitters en Thuisonderwijs

Position Paper Thuiszitters en Thuisonderwijs

Op 23 mei is er in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over thuiszitters en thuisonderwijs. Al jarenlang wordt door verschillende partijen geprobeerd om het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit te verminderen of – beter nog- te voorkomen. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben hierin een wettelijke taak. Helaas zijn wij niet uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek op 23 mei. Daarom hebben wij een position paper voorbereid om onze input vooraf toch mee te geven.

Het position paper is hier te lezen: Position paper Thuiszitters en thuisonderwijs

Kern van het position paper:

  • Thuiszitten is een maatschappelijk vraagstuk waarvoor een integrale benadering nodig is vanuit jeugdhulp en onderwijs.
  • Verzuim kan een voorbode van thuiszitten zijn. Om thuiszitten te voorkomen, moeten alle vormen van verzuim in beeld zijn. Dat is nu niet het geval.
  • Er zijn voldoende professionals nodig in de kinderopvang, de zorg en het onderwijs om kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag en hun ouders te ondersteunen. Het Rijk kan helpen om een integrale aanpak op personeelstekorten te ontwikkelen.
  • Wet- en regelgeving die belemmerend werkt, zoals leeftijdsgrenzen tussen wetten en schotten tussen onderwijs- en zorggeld, moet worden aangepakt. Er is integraal beleid en ontschotte financiering nodig en bij voorkeur één ministerie voor Jeugd.
  • Thuisonderwijs is geen volwaardig alternatief voor schoolgang. Kinderen en jongeren hebben ook contact met leeftijdsgenoten, een sociaal netwerk en een breed ontwikkelingsgericht aanbod nodig. Vrijstellingen voor kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen, leiden er veelal toe dat zij uit beeld raken. Daarom moet worden vastgelegd wie hun ontwikkeling volgt.