Nieuws - 26 juni 2023 Voorlichting Rechtspositie Bestuurders Samenwerkingsverbanden

Voorlichting Rechtspositie Bestuurders Samenwerkingsverbanden

Bestuurders van Samenwerkingsverbanden in het PO en VO hebben een arbeidsvoorwaardelijke rechtspositie die afwijkt van het onderwijspersoneel, maar ook van bestuurders van schoolbesturen in dezelfde sectoren. Om bestuurders inzicht te geven in hun rechtspositie, is het onderhavige voorlichtingsdocument opgesteld. Het document gaat in op de toepasselijkheid en de verschillen tussen de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs (BFO), de CAO PO en de CAO VO vanuit het perspectief van een bestuurder van een Samenwerkingsverband.

Voorlichting Rechtspositie Bestuurders Samenwerkingsverbanden

Voor vragen, neem contact op met Karin Aarden, k.aarden@passendonderwijswf.nl.