Agenda - 12 april 2023 Netwerkbijeenkomst PO/VO-gemeenten | stoppen met gesloten jeugdhulp

Netwerkbijeenkomst PO/VO-gemeenten | stoppen met gesloten jeugdhulp

In de residentiële jeugdhulp leven kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen gezin. Maatschappelijk vinden we het niet meer acceptabel dat jongeren in een gesloten setting verblijven. Daarom werken gemeenten en onderwijs samen aan het stoppen met gesloten jeugdhulp en het bieden van passende zorg en onderwijs aan jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben. Tijdens het webinar op 12 april van 9.00 – 11.00 uur nemen we je mee in deze ontwikkeling en beantwoorden wij zoveel mogelijk vragen.

Dit stoppen met gesloten jeugdhulp gebeurt aan de hand van twee sporen: Het eerste spoor voorziet in de afbouw van de grootschalige gesloten jeugdhulpinstellingen en de ombouw naar kleinschalige voorzieningen. Doel is dat alle instellingen in 2025 kleinschalig werken. Het tweede spoor is de beweging naar nul gesloten plaatsingen, waar we in 2030 zo dichtbij mogelijk willen zijn. Deze ontwikkeling heeft direct invloed op het onderwijs. Tot voor kort maakte het onderwijs vast deel uit van het doorlopende en geïntegreerde dagprogramma binnen de gesloten jeugdhulp. Nu de gesloten jeugdhulp wordt om- en afgebouwd, dient het onderwijs ook anders georganiseerd te worden. 

Tijdens het webinar op 12 april van 9.00 – 11.00 uur nemen wij je mee in deze ontwikkeling en beantwoorden wij zoveel mogelijk vragen. Wat zullen de effecten zijn van het beleid en wat is er vanuit ieders perspectief nodig om hier samenhangend beleid en een dekkend netwerk op te realiseren? We schetsen wat er precies speelt en waar we samen naartoe aan het werken zijn, ook met het oog op de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. We geven een overzicht van de betrokkenen en wat voor effect deze ontwikkeling op hen heeft. Ook komen praktijkvoorbeelden van alternatieven aan het woord, denk hierbij aan mogelijkheden van maatwerk, kleinschalige voorzieningen en onderwijsarrangementen. Uiteraard zijn er ook jongeren aanwezig die hun visie geven en vragen kunnen beantwoorden. Kortom, een webinar om niet te missen!

Praktische informatie

Wanneer: 12 april 2023
Waar: Online
Tijd: Van 9.00 tot 11.00 uur
Voor wie: Vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs
Aanmelden: Via dit formulier