Nieuws - 23 november 2023 Kennismaking Netwerk LPO en Sectorraad swv vo met onderwijsminister Mariëlle Paul 16 november

Kennismaking Netwerk LPO en Sectorraad swv vo met onderwijsminister Mariëlle Paul 16 november

Op donderdag 16 november hebben Netwerk LPO en de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo nader kennisgemaakt met (demissionair) minister van OCW Mariëlle Paul op een plek waar inclusief onderwijs de praktijk is. In de Flexklas op het STC College in Rotterdam in het samenwerkingsverband Koers VO krijgen leerlingen voor wie regulier onderwijs niet vanzelfsprekend is, een passende onderwijsplek in een reguliere context. Zo kunnen zij op hun eigen tempo onderwijs volgen, met meer aandacht en begeleiding. Ook professionals gaan inclusiever werken. De komst van een collega met specialistische expertise leidt tot verbreding van kennis en expertise in het hele team. Door ‘gewoon te doen’ wordt inclusiviteit vanzelfsprekend.

Netwerk LPO en de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo hebben de minister laten zien hoe belangrijk de regierol van samenwerkingsverbanden is in dit soort initiatieven en om een krachtige samenwerking met partners binnen het dekkend netwerk van voorzieningen op te zetten en te stimuleren.
Daarom hebben we in het gesprek met de Minister opnieuw aandacht gevraagd voor de voorwaardenscheppende rol van het Rijk en hulp bij het wegnemen van de meest prangende drempels voor een inclusieve praktijk. Lees hieronder de kernboodschap die we aan de minister hebben meegegeven. Door samenhangend jeugdbeleid, meerjarige financiering en op inclusie gerichte huisvesting, kunnen we samen grotere stappen op weg naar inclusie zetten. De samenwerking met het Rijk blijft hard nodig voor meer resultaat en het Ministerie van OCW en de samenwerkingsverbanden spraken de wens uit om hier gezamenlijk in op te trekken. We blikken daarom terug op een positieve en constructieve kennismaking met de minister.

Position paper Werkbezoek inclusief onderwijs 16 november

Position Paper voor onderwijsminister Paul werkbezoek 16 november (PDF, 169,67 KB)